Результати моніторингу якості освіти

Результати освітньої діяльності  за  2020/2021 навчальний рік

Навчальні досягнення здобувачів освіти 1-2-х класів оцінюються вербально, для здобувачів освіти 3-х класів застосовується формувальне та підсумкове оцінювання. Серед здобувачів освіти  4-х класів 5 здобувачів освіти (11 %) навчаються на високому рівні, 28 здобувачів освіти (62%) – на достатньому, 12 здобувачів освіти (27%) – на середньому рівні. Рівень компетентності здобувачів освіти 4-х класів складає 73 %. У порівнянні з І семестром минулого навчального року (57,6%) показник збільшився  на 15,4 %, що свідчить про збільшення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти початкової школи.

Серед учнів 5-9-х класів найвищий рівень компетентності показали учні              5-А (59%), 6-А клас (67 %), 5-Б клас (45%), 9 клас (45%). Найнижчий – у 7-Б класі (15%), 8 класі (30%), 6-Б класі (30%). Загалом, у 5-9-х класах рівень компетентності складає 47%, що на 2% нище за 2019/2020 навчального року.

Викликає занепокоєння  рівень навчальних досягнень  здобувачів освіти  7-Б класу, 4 здобувача освіти з яких мають початковий рівень навчальних досягнень та 6-Б класу- 2 здобувача освіти з початковим рівнем навчальних досягнень.

Рівень навчальних досягнень учнів за рік подано в таблиці:

Клас

К-сть учнів

(на кінець семестру)

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

4-А

27

3/11%

19/70%

5/19%

-

4-Б

18

2/11%

9/47%

7/42%

-

5-А

29

4/14%

13/45%

11/38%

1/3%

5-Б

29

3/10%

10/35%

15/52%

1/3%

6-А

27

3/11%

15/56%

9/33%

 -

6-Б

27

4/15%

4/15%

17/63%

2/7%

7-А

25

1/4 %

6/24%

17/68%

1/4 %

7-Б

26

1/4 %

5/19%

16/62%

4/15%

8

27

-

8/30%

19/70%

-

9

33

-

15/45%

18/55%

-

Всього

268

21/8%

104/39%

134/50%

9/3%

 

Загалом, рівень компетентності учнів 4-9-х класів складає - 47%,що на 2% нище, ніж минулого року.

Результати освітньої діяльності  за І семестр 2020/2021 навчальний рік

Навчальні досягнення здобувачів освіти 1-2-х класів оцінюються вербально, для здобувачів освіти 3-х класів застосовується формувальне та підсумкове оцінювання. Серед здобувачів освіти  4-х класів 5 здобувачів освіти (11 %) навчаються на високому рівні, 26 здобувачів освіти (57%) – на достатньому, 14 здобувачів освіти (31%) – на середньому рівні, 1 (2%) здобувач освіти – на початковому рівні. Рівень компетентності учнів 4-х класів складає 67 %. У порівнянні з І семестром минулого навчального року (56%) показник збільшився  на 11%, що свідчить про збільшення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти початкової школи.

Серед учнів 5-9-х класів найвищий рівень компетентності показали учні              5-А (59%), 6-А клас (52 %), 5-Б клас (38%), 7-А клас (32%). Найнижчий – у 7-Б класі (15%), 8 класі (26%), 9 класі (27%), 6-Б класі (27%). Загалом, у 5-9-х класах рівень компетентності складає 40%, що на 2% вище за І семестр 2019/2020 навчального року. Порівняно з минулим роком (25 здобувачів освіти -8%) зменшилась   кількість здобувачів освіти, які мають початковий рівень навчальних досягнень (14 здобувачів освіти –  5%).

Викликає занепокоєння  рівень навчальних досягнень  здобувачів освіти  7-Б класу, 4 здобувача освіти з яких мають початковий рівень навчальних досягнень та 8 класу- 3 здобувача освіти з початковим рівнем навчальних досягнень.

Рівень навчальних досягнень учнів за І семестр подано в таблиці:

Клас

К-сть учнів

(на кінець семестру)

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

4-А

27

3/11%

17/63%

6/22%

1/4 %

4-Б

19

2/11%

9/47%

8/42%

-

5-А

27

2/7%

14/52%

10/3%

1/3%

5-Б

29

1/3%

10/35%

17/59%

1/3%

6-А

27

1/4%

13/48%

12/44%

 1/4 %

6-Б

26

1/4%

6/23%

17/65%

2/8%

7-А

25

-

8/32%

16/64%

1/4 %

7-Б

26

-

4/15%

18/69%

4/15%

8

27

-

7/26%

17/63%

3/11%

9

33

-

9/27%

24/73%

-

Всього

266

10/4%

97/36%

145/55%

14/5%

 

Порівняно з минулим роком рівень компетентності учнів 4-9-х класів збільшився на 2% і складає 40%.


Результати освітньої діяльності  за 2018/2019 навчальний рік
Навчальні досягнення учнів 1-2-х класів оцінювалися вербально. Серед учнів 3-4-х класів 10 учнів (9,6%) навчаються на високому рівні, 50 учнів (48%) – на достатньому, 44 учня (42,4%) – на середньому рівні,  відсутні учні  на початковому рівні. Рівень компетентності учнів 3-4-х класів складає 57,6 %. У порівнянні з  минулим  навчальним роком  (56 %) показник збільшився на 1,6 %, що свідчить про ріст навчальних досягнень учнів початкової школи.
Серед учнів 5-9-х класів найвищий рівень компетентності показали учні 5-А (54%) ,5-Б класів (48%) та  8-А клас(52%). Найнижчий – у 7-Б класі (9 %), 8-Б класі  (17 %). Загалом, у 5-9-х класах рівень компетентності складає 32%, що на 3% вище за 2017/2018 навчальний рік.  Збільшилось кількість учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень -19 учнів (6 %)  у порівняні з 2017/2018 навчальним роком – 15 учнів (4%).
Викликає занепокоєння  рівень навчальних досягнень  учнів  7-Б класу, 5 учнів (24 %) з яких мають початковий рівень навчальних досягнень.
Рівень навчальних досягнень учнів за  рік  подано в таблиці:

Клас
К-сть
Високий рівень
Достатній рівень
Середній рівень
Початковий рівень
3-А
27
2
7%
14
52%
11
41%
-
-
3-Б
25
2
8%
11
44%
12
48%
-
-
4-А
28
3
11%
16
57%
9
32%
-
-
4-Б
24
3
12%
9
38%
12
50%
-
-
5-А
24
1
4%
12
50%
10
42%
1
4%
5-Б
25
1
4%
11
44%
12
48%
1
4%
6
34
2
6%
10
29%
21
62%
1
3%
7-А
23
-
-
4
17%
19
83%
-
-
7-Б
21
-
-
2
9%
14
67%
5
24%
8-А
21
2
10%
9
43%
8
38%
2
9%
8-Б
17
2
12%
1
6%
11
65%
3
17%
9
29
2
7%
5
17%
16
56%
6
20%

298
20
7%
104
35%
155
52%
 19
6% 
Загалом, рівень компетентності учнів 3-9-х класів складає 42%, що на 4% вище, ніж минулого року.
       Певних успіхів досягли учні у ІІ,ІІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад.
         Порівняльний аналіз участі у конкурсах, олімпіадах:
Конкурси

                                                 Роки
2017/2018 н.р.
2018/2019
Всього учасни-ків
Місця
Всього
учас-ників
Місця
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
Олімпіади
І етап
216
18
9
19
112 
15
23
34
ІІ етап
15
-
-
5
19
2
1
2
ІІІ етап
-
-
-
-
-
-
-
 1
Знавці української мови
шкільний етап
35
4
4
3
84
4
6
6
міський етап
-
-
-

4
-
-
-
Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т.Г.Шевченка
шкільний етап
25
4
1
1
19
4
1
3
міський етап
4
-
-
1
Турнір юних математиків

2
1
-
1
3
-
-
1
Кількість призових місць в олімпіадах та конкурсах збільшилось.  Проте, призових місць у конкурсі українознавців ім.П.Яцика учні школи не посіли.Результати освітньої діяльності  за 2017/2018 навчальний рік

       Навчальні досягнення учнів 1-2-х класів оцінювалися вербально. Серед учнів 3-4-х класів 10 учнів (9,9%) навчаються на високому рівні, 47 учнів (46%) – на достатньому, 44 учня (43%) – на середньому рівні, відсутні учні на початковому рівні. Рівень компетентності учнів 3-4-х класів складає 56%. У порівнянні з ІІ семестром минулого навчального року (47%) показник збільшився на 9%, що свідчить про ріст навчальних досягнень учнів початкової школи.
       Серед учнів 5-9-х класів найвищий рівень компетентності показали учні 6-А (56%) та 7-А класів (50 %). Найнижчий – у 6-Б класі (15%), 7-Б клас (22%), 8 клас (25%). Загалом, у 5-9-х класах рівень компетентності складає 35%, що на 7% вище за І семестр 2017/2018 навчального року. Набагато зменшилось кількість учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень -15 учнів (4%) у порівняні з І семестром - 36 учнів (12,5%).
       Рівень навчальних досягнень учнів за 2017/2018 навчальний рік подано в таблиці:

Клас
К-сть
Високий рівень
Достатній рівень
Середній рівень
Низький рівень
3-А
28
3
11%
14
50%
11
39%
-
-
3-Б
27
3
11%
11
41%
13
48%
-
-
4-А
23
2
9%
13
56%
8
35%
-
-
4-Б
23
2
9%
9
39%
12
52%
-
-
5-
21
1
5%
7
33%
13
62%
-
-
5-Б
16
1
6%
6
37%
9
56%
-
-
6-А
23
1
4%
12
52%
10
43%
-
-
6-Б
20
-
-
3
15%
17
85%
-
-
7-А
22
2
9%
9
41%
11
50%
-
-
7-Б
18
2
11%
2
11%
13
72%
1
6%
8
32
1
3%
7
22%
17
53%
7
22%
9
33
1
3%
10
30%
15
46%
7
21%

       Загалом, рівень компетентності учнів 3-9-х класів складає 38%, що на 7% вище, ніж минулого року.
       Певних успіхів досягли учні у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад. Порівняльний аналіз участі у конкурсах, олімпіадах:

Конкурси

                                                 Роки
2016/2017 н.р.
2017/2018 н.р.
Всього учасни-ків
Місця
Всього
учас-ників
Місця
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
Олімпіади
І етап
197
19
39
31
216
18
9
19
ІІ етап
14
-
-
4
15
-
-
4
ІІІ етап
-
-
-
-
-
-
-
-
Знавці української мови
шкільний етап
89
4
5
4
35
4
4
3
міський етап
4
-
-
-

-
-
-
Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т.Г.Шевченка
шкільний етап
28
5
4
6
25
4
1
1
міський етап
5
-
-
1
4
-
-
1
Турнір юних математиків

3
-
-
1
2
1
-
1

Кількість призових місць в олімпіадах та конкурсах знаходиться на сталому рівні. Проте, призових місць у конкурсі українознавців ім.П.Яцика учні школи не посіли.

Немає коментарів:

Дописати коментар