Річний звіт про діяльність закладу

                    Аналіз роботи гімназії за 2020/2021 навчальний рік
                        
                                   

 

Аналіз кадрового забезпечення

Кадрове забезпечення гімназії відповідає штатному розпису та навчальному робочому плану школи. Укомплектованість закладу педагогічними кадрами складає 100%.

Освітній рівень вчителів на початок 2020/2021 навчального року: 31 вчителів мають повну вищу педагогічну освіту, 1 вчитель – бакалавр.

Всього в 2020/2021 навчальному році атестувалося 6 працівників

Присвоєно 11 тарифний розряд – 1 педагог;  Присвоєно кваліфікаційні категорії: «спеціаліст другої категорії» - 1 педагог,  «спеціаліст першої категорії» - 2 педагоги; підтверджено «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» - 1 педагог; підтверджено педагогічне звання «старший вчитель» та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1 педагог.

Навчальний рік

Загальна кількість педагогів

Вік

Кваліфікаційний рівень

Звання

До 30 років

31-40 років

41-50 років

51-60 років

Понад 60 років

Вища освіта

Спеціаліст

ІІ категорія

І категорія

Вища

«Старший вчитель»

«Вчитель-методист»

Відмінник освіти

2020-2021

32

7

6

9

9

1

32

6

5

3

18

7

2

2

 

Аналіз методичної роботи

Методична робота   була спрямована на  підвищення рівня професійної підготовки вчителя. З метою цілеспрямованої роботи було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи  методичних об’єднань на 2020/2021 навчальний рік.

У продовж навчального року проводилися індивідуальні консультації педагогів. У формі співбесіди були перевірені і затверджені календарно- тематичні плани учителів-предметників, визначені науково-методичні проблеми, над якими працювали педагоги упродовж 2020/2021 навчального року.

         Один із напрямків методичної роботи школи - професійне вдосконалення вчителів через систему атестації, курсову перепідготовку. На початок року затверджено графік засідань, план засідань, розподілено обов’язки між членами атестаційної комісії, проведено 5 засідань атестаційної комісії. Всього в 2020/2021 навчальному році атестувалося  6 працівників. Присвоїли 11 тарифний розряд – 1 вчитель. Присвоєно кваліфікаційні категорії: «спеціаліст другої категорії» -  1 вчитель; «спеціаліст пешої категорії» - 2 вчителя; підтверджено «вищу кваліфікаційну категорію» та присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» - 1 вчитель, присвоєно «вищу кваліфікаційну категорію» та підтверджено педагогічне звання «старший вчитель» - 1 вчитель.

Методична робота в  закладі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя гімназії, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних здобувачів освіти, класів. В  закладі  на належному рівні організована робота з молодими вчителями.

Заступником директора з навчально-виховної роботи  ДРИМЧЕНКО Олександрою  протягом 2020/2021 н.р. було проведено ряд заходів з молодими вчителями, а саме: діагностування, консультації з питань організації  освітньої роботи, складання орієнтовного індивідуального плану молодого вчителя, індивідуальні методичні рекомендації.

На достатньому рівні організована система наставництва. Роботу вчителя – наставника розглядаємо як одне з найважливіших громадських доручень. Вчителі – наставники  ГЕРАСИМОВА Оксана, ІВАШЕЧКІНА Олена  згідно з індивідуальним планом роботи з молодими вчителями складали індивідуальний план роботи молодих вчителів з урахуванням їх потреб і можливостей, розроблення конспектів уроків, ознайомлення з науково-методичною літературою, надавали індивідуальні консультації. Протягом року молодими вчителями  КУЛЬ Любов’ю, САВЧЕНКО Каріною, ІВАНЦОВОЮ Катериною були проведені відкриті уроки, де вони продемонстрували свою педагогічну майстерність.

Протягом року здобувачі освіти взяли участь у Всеукраїнських українознавчих іграх «Соняшник» та «Патріот», Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок», Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Міжнародному конкурсі з інформатики «Бебрас – 2020».

Протягом року психолог гімназії проводила різноманітні тренінгові заняття з педагогами, спрямовані на розвиток комунікативних вмінь, розвиток вміння долати конфліктні ситуації та інші.

Основний критерій визначення ефективності методичної роботи — результативність освітнього процесу.

Аналіз освітньої діяльності

Навчальні досягнення здобувачів освіти 1-2-х класів оцінюються вербально, для здобувачів освіти 3-х класів застосовується формувальне та підсумкове оцінювання. Серед здобувачів освіти  4-х класів 5 здобувачів освіти (11 %) навчаються на високому рівні, 28 здобувачів освіти (62%) – на достатньому, 12 здобувачів освіти (27%) – на середньому рівні. Рівень компетентності здобувачів освіти 4-х класів складає 73 %. У порівнянні з І семестром минулого навчального року (57,6%) показник збільшився  на 15,4 %, що свідчить про збільшення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти початкової школи.

Серед учнів 5-9-х класів найвищий рівень компетентності показали учні              5-А (59%), 6-А клас (67 %), 5-Б клас (45%), 9 клас (45%). Найнижчий – у 7-Б класі (15%), 8 класі (30%), 6-Б класі (30%). Загалом, у 5-9-х класах рівень компетентності складає 47%, що на 2% нище за 2019/2020 навчального року.

Певних успіхів досягли учні у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад.

         Порівняльний аналіз участі у конкурсах, олімпіадах:

 

Всього учасників

Місця

Всього учасників

Місця

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

Олімпіади 2019/2020               2020/2021

І етап

264

22

23

33

257

25

23

30

ІІ етап

13

1

2

2

-

-

-

-

ІІІ етап

-

-

-

-

-

-

-

-

Знавці української мови ім. Петра Яцика

шкільний етап

63

4

6

4

-

-

-

-

міський етап

4

-

-

1

-

-

-

-

Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченко

шкільний етап

26

3

4

3

24

2

4

3

міський етап

-

-

-

-

2

-

-

1

 

Аналіз харчування

У гімназії організовано гаряче харчування 100 % здобувачів освіти 1-4-х класів. Кожен прийом їжі, її енергетична цінність відповідають віку, стану здоров’я здобувачів освіти, рівню енергетичних затрат та нормам харчування для загальноосвітніх шкіл. Технологічне обладнання в робочому стані. Харчоблок гімназії забезпечений в необхідній кількості посудом, миючими та деззасобами. Ведеться журнал контролю та бракеражу сирої продукції, готової продукції, здоров’я  працівників харчоблоку, журнал виконання норм харчування. Зберігання добових норм та продуктів забезпечується. Встановлено, що за станом закладання продуктів та приготуванням готової продукції здійснюється контроль з боку завідувача господарством,  про що свідчить ведення відповідної  документації.  

        У їдальні гімназії є норми закладання продуктів, технологічні карти, таблиця термінів збереження продуктів Щоквартально ведеться контроль за нормами та якістю харчування з боку медичної сестри  КРАЄВОЇ Вікторії та відповідальним за харчування  ДРИМЧЕНКО Олександрою. Щоденні меню затверджуються директором гімназії.  

      За батьківські кошти гарячим харчуванням охоплено 111 учнів (86%) 5-9-х класів та 14 учнів пільгових категорій  за бюджетні кошти.

         По потребі замінюються чашки, тарілки. Харчоблок забезпечений проточною гарячою та холодною водою, холодильним обладнанням, кухонним та столовим інвентарем, посудом, миючими та дизенфікуючими засобами.  На виховних годинах зі здобувачами освіти розглядається питання щодо користі гарячого харчування.

Аналіз роботи бібліотеки

  Бібліотека гімназії   працює  згідно плану роботи закладу  на 2020/2021 навчальний рік, який  скоординований з річним планом роботи  освітнього закладу та передбачає заходи щодо збереження фонду підручників, облік, ведення картотеки; проведення бібліотечних уроків, участь у конкурсах «Ігри патріотів Херсонщини», «Книгоманія», «Читацькі перегони.  

З метою популяризації книги, прищеплення інтересу до читання, забезпечення інформаційних потреб здобувачів освіти, крім книжкових виставок, проводилися бібліотечні уроки: «Правила користування бібліотекою», «Як працювати в читальному залі», «Еволюція книги», «Українські оберіги», «Народні символи України», бесіда «Правила поводження з книжкою» та виховні заходи: «Бумеранг добра та дружби», квест «Ми - козаки» , майстер-клас «Дивоптах», «Казка в гості поспішає», «Подорож до країни Ввічливості та Добра», літературна вітальня «На гостини до дідуся Корнія», «Трагедія Крут: крізь призму минулого і сучасного», бібліогра «Веселкові посиденьки», морський бій «Місто на Дніпровій хвилі».

Протягом року проведено 23 бібліотечних урока. Фахівцями інших бібліотек проведено 19 бібліотечних уроків, протягом листопада та лютого здійснена перевірка стану підручників, організовано 9 тематичних екскурсій  до обласної дитячої бібліотека ім.Дніпрової Чайки.

Протягом року читачі шкільної бібліотеки брали участь у конкурсах «Ігри патріотів Херсонщини», в якому учень 4-А класу ДРОЗД  Є. зайняв ІІ м. в молодшій категорії серед шкіл Корабельного району та «Книгоманія 2020», у шкільному етапі перемогла учениця 6-А кл.  МИХАЙЛЮК Д.

На базі навчального закладу з учнями 7 класу відбулася творча зустріч з письменницею ЧЕРНІЄНКО  Юлією, яка презентувала дітям твір «Помста», у якому піднімається тема булінгу.

На час призупинення навчального процесу протягом квітня-травня 2020 року здійснювалася інформаційна діяльність на блозі шкільної бібліотеки.  Були представлені   публікації: «Книги ювіляри 2020 року», «Міжнародний день дитячої книги», «Міжнародний день космонавтики», «Великодні казки українських письменників», «Дитячі емоції: все і навіть більше», «Цікаві факти про Землю до Всесвітнього дня Землі», «Відлуння Чорнобиля у творах українських письменників», «День пам'яті та примирення», відеоролик до Дня матері, «Й.Колфер – ірландський фантаст» до 55-річчя письменника, до Дня сім' ї публікація «Твори художньої літератури про сімейні стосунки», відеоролик «Таємниці вишиванки: орнаменти та їх значення».

Протягом навчального року  проводилася акція  «Подаруй книзі новий дім». За звітний період основний фонд бібліотеки поповнився на 90 примірників за рахунок позабюджетних коштів; 151 примірник за рахунок бюджетних коштів; із періодичних видань  у 2019/2020 навчальному році здійснено підписку на журнал «Учитель початкової школи».

Загалом забезпеченість програмною та навчально-методичною літературою – на високому рівні. Забезпеченість підручниками  складає 94 %, художніми програмовими творами 100% - електронними варіантами.

Постійно ведеться робота щодо вивчення бібліотечного фонду для своєчасного списання, заміни втрачених книг та  підручників, рух літератури по книгах сумарного обліку, з читачами-боржниками; надається допомога у підготовці до навчального процесу  за допомогою інтернет-ресурсів.

Аналіз виховної роботи

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив гімназії орієнтується на нормативно–правову базу з питань виховної роботи, а саме Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини», та нормативно – правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, органів місцевого самоврядування.

Для підвищення якості виховного процесу був розроблений план роботи навчального закладу, який охопив такі напрямки виховання: національно-патріотичне виховання; превентивне виховання; фізичне виховання; розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок, культури засобами натуралістичної роботи; професійна орієнтація та допрофільна підготовка; художньо-естетичне виховання; підготовка підростаючого покоління до сімейного життя.

Виховна робота гімназії у 2020/2021 навчальному році була спрямована на вирішення таких завдань:

1.                Виховувати в учнів любов до праці, формувати стійкий інтерес до майбутньої професії.

2.                Підвищувати національну свідомість підлітків.

3.                Підвищувати психологічну грамотність  та відповідальність батьків, постійно залучати до співпраці.

4.                Запобігання формування в учнів негативних звичок, рис характеру,  проявів асоціальної поведінки.

5.                Створення умов для виявлення, розвитку творчих здібностей учнів

6.                Збереження та зміцнення фізичного, психологічного та соціального здоров’я   учнів.

На формування в учнівської молоді високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, відповідального ставлення  до обов’язку Захисника України, спрямовано роботу з національно-патріотичного та громадянському виховання. З цією метою у всіх класах оформлено стенди «Державна символіка України». У грудні проведено місячник патріотичного виховання, в рамках якого відбулися години спілкування на тему: «Патріотизм - нагальна потреба України», «Україна - це територія гідності і свободи», «З Україною в серці», «Що означає бути громадянином держави», «Рідний край, де ми, живемо, Україною зовемо».

Вчителями фізичної культури ПІДЛУБНОЮ Оксаною, ГЕВКО Юлією та АНДРЮЩЕНКО Веронікою проведено спортивні змагання до Дня Збройних Сил України «Козацький гарт», «Козацькі забави» для учнів 1 – 4-х класів.

       Психолог гімназії ДІЖУР Наталія провела психологічний тренінг «Формування патріотичної культури та морального досвіду підлітків». Вчителі української мови та літератури ДЗЬОБА Віра, ЯЦЕНКО Альона провели бібліотечні уроки на теми: «Україна, ти для мене диво!», «Вони боролись за свободу» та «Скарбниця рідної мови». Бібліотекаром закладу МАКЄЄВОЮ Ольгою створена тематична виставка «Україна починається з тебе!».

    Учні 1 – 3-х класів приймали участь у конкурсі малюнків «Воїн – захисник очима дітей», учні 4 – 9-х класів у фотоконкурсі «Моя Україна!».

     Вчитель історії  та права ДРУШЛЯК Оксана провела з учнями 7-х класів вікторину «Що я знаю про Українське козацтво», з учнями 8-го класу -  круглий стіл «Вони боролись за свободу», учнями 9-го класу - перегляд відеофільму «Бій за Україну».

 Класними керівниками 1 – 9-х класів проведено вікторину «Що я знаю про Українське козацтво», учні 5-6-х класів прийняли участь у конкурсі малюнків «Знайомтесь, це моя родина». Класний керівник 9-го класу КОЛЕСНІЧЕНКО Інна за допомогою он-лайн матеріалів працівників  військового  комісаріату провела бесіду: «Українська  армія сьогодні :  проблеми і  перспективи».

Протягом 2020-2021 навчального року велика увага приділялася превентивному та морально-естетичному вихованню. Протягом року соціальним педагогом ДІЖУР Наталею проводилася діагностика превентивного виховання, проведено 3 засідання Ради профілактики правопорушень.

Питання превентивного виховання та правової освіти розглядалися на нараді при директорові («Про організацію роботи з попередження правопорушень», «Аналіз правопорушень в закладі», «Стан роботи класних керівників з асоціальними сім’ями», «Про організацію роботи щодо соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та дітей інших соціально-вразливих категорій», «Аналіз роботи з превентивного виховання»;  «Про стан з профілактики шкідливих звичок та запобігання правопорушенням»;  «Стан відвідування гімназії учнями 5 – 9-х класів»). З метою попередження жорстокості, насильства, булінгу та формування безпечного середовища у гімназії з учнями    1 – 9-х класів проведено: години спілкування  «Планета толерантності», «Правова абетка»;  «Кібербулінг – загроза  ХХІ століття і заняття з елементами тренінгу «Безпечний віртуальний простір»; «Знання прав не звільняє від обов'язків», «Формування відповідальної поведінки». З учнями 7-х класів вправоджувалась інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова». З метою визначення ознак фізичного або морального насилля в рамках акції «16 днів проти насилля» проведено заходи щодо уникнення конфліктів між батьками та дітьми. В березні, вчителі гімназії КУРИЛКО Олена, ДІЖУР Наталія та ПІДЛУБНА Оксана успішно закінчили курс «Попередження, виявлення та реагування у випадку сексуального насильства над дітьми» та провели з учнями 2 – 4-х класів практичні заняття.

До співпраці  залучені   служба  у справах дітей Корабельного району, прокуратура Херсонської області, Управління патрульної поліції м.Херсона. Для учнів 8 – 9-х класів проведено лекції:  «Кримінальна та адміністративна відповідальність за вчинення правопорушень», «Профілактика домашнього насильства в підлітковому середовищі». В рамках просвітницько-профілактичної діяльності за проектом «Шкільний офіцер поліції»  проведено відеолекторії  з учнями 8 – 9- х класів на тему «Відповідальність підлітків за порушення закону»,  для учнів 7-х класів – «Кібербулінг та відповідальність за нього».  В березні відбулась зустріч учнів 7 – 9 –х класів з представниками Управління патрульної поліції в Херсонській області на тему «Безпечний інтернет».

В результаті проведеної роботи покращилась дисципліна на уроках, стосунки з батьками, спостерігається зменшення кількості пропущених уроків без поважних причин.

Належна увага в закладі приділялася фізичному вихованню та підвищенню рівня фізичної підготовки учнів, формуванню здорового способу життя, дотримання режиму дня. Протягом року проводилися місячник безпеки життєдіяльності, місячник здорового способу життя, Дні здоров’я,  спортивно-масові заходи тощо. Організовано роботу спортивних секцій з легкої атлетики, настільного тенісу, ушу, лікувальної фізкультури, які охоплюють 60 учнів. Кількість дітей, залучених до спортивних секцій, у  порівнянні  з минулим роком, збільшилась.

За результатами щорічного медогляду учнів та листів здоров’я  до груп спеціальної фізичної підготовки віднесено 9 учнів (наказ  від № 4 від 01.09.20р). Для учнів спеціальної групи організовано заняття з фізичної культури. Вчителі фізичної культури дотримуються вимог щодо проведення уроків та ведуть журнали інструктажів з техніки безпеки. Протягом року на уроках фізкультури  було зафіксовано 1 випадок мікротравми під час освітнього процесу. З метою попередження всіх випадків дитячого травматизму серед учнів проведено ряд заходів, а саме: бесіди, інструктажі, місячник безпеки життєдіяльності,  пожежної безпеки, місячник за здоровий спосіб життя, розроблено заходи щодо змістовного дозвілля під час перерв, складено графік чергування вчителів.

З метою  пропаганди здорового способу життя були проведені Олімпійський тиждень, День здоров’я, День туризму. Вчителем фізичної культури АНДРЮЩЕНКО Веронікою проведено  Олімпійський урок у 7-А класі на тему: «Паралімпійські надії Херсонщини», на якому був запрошений майстер спорту міжнародного класу з настільного тенісу, чемпіон Європи в 2017 році серед спортсменів з ураженням ОРУ  – ОМЕЛЬЧУК Богдан. Протягом навчального року під час карантинних обмежень  учні гімназії змогли взяти участь тільки у футбольному турнірі на кубок Корабельного району, в якому команда закладу зайняла ІV місце.

З метою популяризації  технічної творчості, інтелектуального, розвитку особистості, учні гімназії   взяли участь у таких конкурсах: у всеукраїнському конкурсі декоративно-ужиткового мистецтва «Альтернативна ялинка» дипломом І ступеню нагороджена ХОДУН Ілона (8 кл.); дипломами ІІ ступеню – ІВАНОВА Віолета (8кл.), ТКАЧЕНКО Дмитро (8кл.), СІЛЬЧУК Євгенія (8 кл.); дипломом ІІІ ступеню – АНДРЄЄВ Михайло (6-Б). У міському конкурсі новорічної іграшки «Зроби собі свято» отримали грамоти учні 5-А класу – ХОХЛОВА Олена, ДРУШЛЯК Поліна, ДРУШЛЯК Марина, ГЕРАСИМЕНКО Софія, ТОМНЮК Анастасія; учні 5-Б класу – ГУЩІНА Анастасія, ПОПОВ Павло, КОРЖ Євгенія, СЕМЕНІВ Маргарита, ЛИХОВИД Софія; учні 6-А – ІТХ Аріна, ЧОРНИЙ Максим, МКРТУМОВ Артур, ГОВОРЕЦЬКА Доменіка; учень 6-Б класу – АНДРЄЄВ Михайло; учні 8 класу – СІЛЬЧУК Євгенія, ІВАНОВА Віолета, ХОДУН Ілона. Дипломом ІІІ ступеня в обласному конкурсі з креативного вуличного мистецтва «Креативна ялинка» нагороджена команда «Золоті рученята» (керівник ТЕРЕЩЕНКО Людмила). У Всеукраїнському конкурсі «Космічні фантазії» в номінації «декоративно-прикладне мистецтво», дипломом ІІ ступеня нагороджені КРАЄВ Ярослав (2-Б) керівник ЗАПОРОЖЕЦЬ Марина, ГАЙДАЄНКО Анастасія (5-А) керівник МАКЄЄВА Ольга. В обласному конкурсі-виставці «Мій вірний чотирилапий друг» нагороджені дипломами І ступеню учениці 8 класу ІВАНОВА Віолета, ХОДУН Ілона та СІЛЬЧУК Євгенія.  У щорічному обласному конкурсі-виставці різдвяних композицій  «Дотик янгола»  дипломами ІІ ступеня нагороджені ІВАНОВА Віолета (8 клас), СІЛЬЧУК Євгенія (8 клас), ХОДУН Ілона (8 клас); дипломами ІІІ ступеня – БОРЧАЛЯН Анастасія (6-А), МОСКАЛЬОВ Гліб (7-Б), керівник ТЕРЕЩЕНКО Людмила. Учасниками обласного конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва «Сміється писанка у всій її красі» (резельтати ще невідомі), стали: ІВАНОВА Віолета (8 клас), ХОДУН Ілона (8 клас), СІЛЬЧУК Євгенія (8 клас), ЗАДОРОЖНЯ Ксенія (7-Б), БАРАНЕЦЬКИЙ Роман (7-Б), КОСТРОМІН Кирило (7-Б), СТРАТІЙ Мирослава (5-А), ЧУМАК Аліна (5-А), КОРЖ Євгенія (5-А), керівник ТЕРЕЩЕНКО Людмила. В обласному конкурсі-виставці декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва  «Пригоди веселого кота», в номінації «Сувенір» нагороджена дипломом І ступеня – ІРГОВЦІ Аманда (7-Б); в номінації «Сюжетна композиція», дипломами І ступеня – КОЧУРА Денис (9 клас), ХОДУН Ілона (8 клас), КУРГАН Владислав (9 клас), керівник ТЕРЕЩЕНКО Людмила. У Всеукраїнському конкурсі-виставки з декоративно-ужиткового мистецтва «Гудзикове диво», в номінації «Картина» дипломами І ступеня нагороджені – АСАУЛЕНКО Єлизавета (7-А), ТОМНЮК Аліна (5-Б), СІЛЬЧУК Євгенія (8 клас), ІВАНОВА Віолета (8клас), керівник ТЕРЕЩЕНКО Людмила.  Дипломами І ступеня в номінації «Краєвиди рідної землі» у Всеукраїнському конкурсі-виставці «Креатив.UA» нагороджена ІВАНОВА Віолета (8 клас), в номінації «Козацька слава» - ХОДУН Ілона (8 клас); дипломом ІІІ ступеня нагороджена СІЛЬЧУК Євгенія (8 клас) в номінації «Україна вишивана», керівник ТЕРЕЩЕНКО Людмила.   Учасниками обласного огляд-конкурсу «Таврійський барвограй», результати якого ще невідомі, стали учні 9-го класу – БАЛАК Еліна, БАТРАК Денис, ВАСИЛЕНКО Олександр, ЗОРІНА Вероніка, КОТЛЯР Єлизавета, КРАМАРЕНКО Єлизавета, КРЕМІНСЬКА Тетяна, ФАТХУТДІНОВА Діана, ШВЕЦЬ Софія; учениця 6-А класу – ГОВОРЕЦЬКА Домініка; учні 5-Б класу – ПОПОВ Павло, ЛУГОВСЬКИЙ Іван, керівник ТЕРЕЩЕНКО Людмила. У міському конкурсі «Конструювання та моделювання одягу»  в номінації «Конструктор- модельєр» учениця 8-го класу ІВАНОВА Віолета посіла ІІІ місце, в номінації «Технолог виготовлення одягу» ІІ місце у СІЛЬЧУК Євгенії. В командній першості заклад посів ІІІ місце, керівник ТЕРЕЩЕНКО Людмила.

З метою формування екологічної культури для розвитку знань, світогляду, екологічних умінь, навичок, культури засобами натуралістичної роботи спрямовано роботу з екологічного виховання. Протягом навчального року учні гімназії прийняли участь у  міському етапі Всеукраїнського заочного конкурсу-огляду «Галерея кімнатних рослин», у міському фотоконкурсі «Еко-мандрівка», у міській екологічній акції «Святкове екоупакування», в екологічному конкурсі «Ecolife» номінація «Зелений клас», міському екологічному фотоконкурсі «Екодрайв», стали переможцями у міському етапі та посіли ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи». Вчителем біології ІВАНЦОВОЮ Катериною організовано акції «Макулатура», «Батарейка», «Кришечка», до проведення яких були залучені не тільки учні, а й їх батьки.

У квітні пройшов «Місячник екології»,  упродовж якого відбулися: онлайн екогодина спілкуваня «Пластик – проблема ХХІ століття!», відеолекторії  «Турбота про довкілля», «Енергозбереження в моєму мікрорайоні», «Здоровий спосіб життя в моєму мікрорайоні»,  «Сортуй сміття заради майбутнього!», виготовлення екологічних лепбуків «Майбутнє Землі у наших руках», конкурс малюнків «Наш дім - Земля», челедж «Чистий четвер», віртуальні подорожі  «Зеленими куточками Херсонщини» та екологічний квест «Ми за екологію».

Всі учасники освітнього процесу брали активну участь у проведенні благоустрою території гімназії в рамках акції «За чисте довкілля». Було впорядковано   територію шкільного подвір’я (7514 кв.м), висаджено 2 дуби та 3 каштани; розсаду ірисів (25), нарцисів (20), м’яти (17), тюльпанів (40).

З метою  залучення школярів до активної участі в мистецькому житті України, духовного розвитку особистості, виявлення і підтримки обдарованої учнівської молоді в навчальному закладі  працювали  4 гуртки художньо-естетичного спрямування, якими охоплено 67 учнів.

У 2020/2021 навчальному році  проведено свято Першого дзвоника, заходи до Дня вчителя, до дня Святого Валентина, флешмоб до Дня вишиванки, святковий концерт до Міжнародного жіночого дня, виховні заходи класних керівників 1 – 9-х класів, Останній дзвоник, випускні вечори для учнів 4 – 9-х класів.

Учні гімназії прийняли участь у  міському заочному конкурсі образотворчого мистецтва «Барви рідного міста». Дипломами лауреатів І ступеню нагороджені КРАСОВСЬКА Софія (4-А), БОБКОВ Кирило (3-А) та АНДРЄЄВ Михайло (6-Б); дипломами лауреатів ІІ ступеню – КРИЖАНОВСЬКА Вікторія (3-А), КАЛЕГІН Микола (4-Б), КУЗІНА Анастасія (5-А). У всеукраїнському конкурсі декоративно-ужиткового мистецтва «Альтернативна ялинка» в номінації «Образотворче мистецтво» (керівник ПЕТРОВСЬКА Альона) дипломом І ступеня нагороджена УХАНОВА Кіра (7-А), дипломом ІІ ступеня нагороджена ЧАЛЧЕНКО Марія (7-А), дипломами ІІІ ступеня нагороджені КРАВЧЕНКО Олександр (6-Б) та СТРАТІЙ Мирослава (5-А).  

КРАВЧЕНКО Мілана, учениця 4-А класу прийняла участь в міському конкурсі майстрів художнього читання «Моя земля - Україна» (керівник КРАВЧУК Алевтина). ГАЙДАЄНКО Анастасія, учениця 5-А класу дистанційно приймала участь у міському конкурсі виконавців естрадної пісні «Кришталеві нотки» та міському християнському фестивалі дитячої творчості «Острів Різдва» (керівник КРАВЧУК Алевтина). У Всеукраїнському конкурсі «Космічні фантазії» в номінації «Образотворче мистецтво», дипломом ІІ ступеня нагороджений ТЕРТИШНИЙ Артем (2-Б) керівник ПЕТРУНЬКО Наталія, дипломом ІІІ ступеня – ПОКУТНИЙ Артем (4-Б) керівник КУЛЬ Любов.

У міському заочному конкурсі робіт юних фотографів «Моя Україно!» ІВАНОВА Віолета (8 клас) з  фотороботою «До зустрічі!» - посіла ІІ місце; КОЗЛОВ Андрій (9 клас) з фотороботою «Лебеді» - ІІІ місце; РАК Дар’я (4-А клас) з фотороботою «Чарівний погляд» - І місце, (керівник КРАВЧУК Алевтина). Учасником дистанційної творчої акції «Поетичний камертон Ліни Костенко: патріотичні лейтмотиви» став учень 7-Б класу ЗАУЩЕНКО Микола (керівник ДЗЬОБА Віра). В обласному заочному конкурсі «Зі спогадами про найяскравішу Квітку України» в номінації «Живопис/графіка» КРАСОВСЬКА Софія (4-А), керівник ПЕТРОВСЬКА Альона; ІІ місце БУЧИНСЬКИЙ Нікіта (6-Б) та КУЗІНА Анастасія (6-Б), керівник ДЗЬОБА Віра; в номінації «Фігурні вірші» ГАЙДАЄНКО Анастасія (5-А) посіла І місце, керівник МАКЄЄВА Ольга.  У  Всеукраїнському конкурсі театрального мистецтва «Мельпоменочка», який проходив он-лайн, брала участь учениця 4-А класу КРАВЧЕНКО Мілана (керівник КРАВЧУК Алевтина). В обласному конкурсі-виставці декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва  «Пригоди веселого кота», в номінації «Сувенір» нагороджена дипломом І ступеня – ІРГОВЦІ Аманда (7-Б); в номінації «Оразотворче мистецтво», дипломами І ступеня – ЧАЛЧЕНКО Марія (7-А), ЛИХОВИД Софія (5-Б), КОРЖ Євгенія (5-Б), дипломами ІІ ступеня – ТОМНЮК Аліна (5-Б), СТРАТІЙ Мирослава (5-А), керівник ПЕТРОВСЬКА Альона. У міському конкурсі «TOYOTA, поринь у мрії» дипломами учасників нагороджені: БУЧИНСЬКИЙ Микита (6-Б), АНДРЄЄВ Михайло (6-Б), ЧАЛЧЕНКО Марія (7-А), КОСЕЦЬ Анастасія (7-Б), керівник ПЕТРОВСЬКА Альона.

З метою організації профорієнтаційної роботи в гімназії протягом 2020 – 2021 навчального року проведено зустрічі з викладачами:   Херсонського політехнічного коледжу; Херсонського економіко-правового коледжу, Херсонського аграрного університету; Херсонського ліцею журналістики, Херсонського професійного суднобудівного ліцею; Херсонського вищого професійно - комерційного училища,  Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну, Херсонського гідрометеорологічного технікуму. Викладачі представили учням презентації своїх навчальних закладів, ознайомили з різноманітністю робітничих професій та ринком праці в місті Херсоні, провели майстер-класи, інтерактивні ігри та вікторини, тренінги, а також анкетування учнів щодо виявлення здібностей до окремих професій.

         До співпраці залучено міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Здобувачі освіти 8 – 9-х класів відвідали День відкритих дверей у Кооперативно економіко-правовому коледжі, в ДНЗ «Вище професійне училище №2 м. Херсона», Політехнічному коледжі та Аграрному університеті, де їх в цікавій інтерактивній формі  з вікторинами та майстер класами  знайомили зі спеціальностями закладів.

        З огляду на важливу роль у професійному самовизначенні учнів їхніх батьків особливе значення має співпраця в професійній роботі навчального закладу  і сім'ї. Тому гімназія намагається направляти зусилля батьків на створення умов для розвитку інтересів, схильностей і здібностей їхніх дітей. На батьківських зборах у вересні проводилися консультації з батьками учнів 9-го класу з питань вибору професії, лекція «Проблеми професійного самовизначення дітей»; для батьків учнів 8-го класу -  круглий стіл «Як допомогти дитині у виборі професії». У грудні батьки приймали участь у вебінарі від команди Kharkiv IT Cluster «Професії майбутнього», під час якого обговорювали питання: Як допомогти дитині вибрати професію і взагалі як це робити? Як вибрати університет? Що дає сучасна вища освіта? Чи є сенс в освіті за кордоном?

         Класні керівники гімназії ведуть активну профорієнтаційну роботу, спрямовану на ознайомлення учнів з ринком сучасних професій. На годинах спілкування у 5 – 9-х класах розглядалися теми: «Типи професій», «Поспілкуємось про світ професій», «Професійна кар’єра», «Самовизначення особистості». У листопаді учні 1 – 3-х класів НУШ працювали над проєктом «Світ професій», під час якого виготовили лепбуки, підготували виставку малюнків, добрали фото і відеоматеріал про  професії  батьків. Класним керівником 3-Б класу Тетяною ВЛАСЕНКО проведено виховний захід «Професій у світі є багато, малюкам про них слід  знати». Для розширення знань учнів про професії у напрямку мистецтва була організована зустріч учнів 4-х класів з викладачами Херсонської школи мистецтв.

        Під час  Тижднів профорієнтації були проведені презентації новинок інформаційно-довідкової, методичної літератури, створено відповідний куточок в бібліотеці «У світі професій», доповнилася інформацією профорієнтаційна сторінка на сайті закладу. Під час профорієнтаційних заходів були розглянуті питання: як виявити схильність і здібність до різних видів діяльності; у якій професійній сфері студент зможе максимально реалізувати свої здібності; стратегія підготовки до вступу у ВНЗ. Учні 8 – 9-х класів класів долучилися до профорієнтаційного опитування Херсонського державного університету.

У березні ДНЗ  «Херсонське вище професійне комерційне училище» провів День відкритих вікон в режимі онлайн з учнями гімназії. У травні, з нагоди 50-річчя з Дня заснування освітнього закладу, дев’ятикласники з цікавістю оглянули виставку професійно-технічної творчості, познайомилися з навчально-матеріальною базою закладу, поспілкувались із учнями училища та прийняли активну участь в майстер-класах, які проводили найкращі майстри виробничого навчання. Особливою увагою у школярів користувався майстер-клас «Монтаж стін із гіпсокартону».

Робота з батьками здійснювалася на підставі вивчення соціальних і психолого-педагогічних умов родини, їх виховних можливостей.  Систематично здійснюються рейди з перевірки житлово-побутових умов, надаються консультації та рекомендації батькам  щодо виховання важко вихованих дітей, виходу з конфліктних ситуацій, режиму дня дитини.

Згідно з планом  роботи гімназії, який містить розділ «Робота з батьками, громадськістю»  протягом  року з батьками проводилися різні заходи організаційного, інформаційного та просвітницького характеру.  Щомісячно проводився педагогічний всеобуч для батьків (9 засідань),  класні батьківські збори  «Рівень готовності випуск­ників до безперервної освіти і праці», «Умови успішного виховання дітей у сім’ї», «Комп’ютерна залежність», «Відповідальність батьків за майбутнє дитини», «Попередження правопорушень і дитячого травматизму під час канікул» (4 рази на семестр), Тиждень правової освіти батьків (жовтень), День відкритих онлайн дверей  для батьків майбутніх першокласників, консультації для батьків (щомісячно), індивідуальні консультації для батьків за результатами діагностичних досліджень «Конфлікти в родині», тренінги «Поведінка дітей – віддзеркалення поведінки батьків», «Інтернет мережа і діти», «Ефективне спілкування в родині», «Сімейна розмова». На сайті закладу діє розділ «Психологічна служба», в якому розміщуються поради та рекомендації батькам щодо виховання дітей.

Загальношкільним органом учнівського самоврядування є учнівський Парламент, який обирається щорічно на початку навчального року. У роботі учнівського самоврядування задіяні  35 % від загальної кількості школярів.

У шкільному парламенті створено міністерства: культури та розваг, здоров’я та спорту, краєзнавства та екології, науки та мистецтва, фінансів та волонтерства, інформації та преси, дисципліни та порядку. Така ж модель діє і в кожному класному колективі.

         Діяльність міністерств спрямована на покращення й збагачення новими ідеями, традиціями шкільного життя старшокласників, участь у заходах, тематичних конкурсах, організацію дозвілля учнів, роботу з молодшими школярами. Згідно плану роботи гімназії проводяться  засідання голів міністерств щодо планування й результатів діяльності.

Основним принципом учнівського самоврядування є девіз «Якщо хочеш змінити світ на краще – почни з себе! Твори своє життя!».

Представники учнівського самоврядування брали участь у конференціях та роботі комісії з питань зв’язків з громадськістю Міського учнівського парламенту  та розвитку шкільного лідерського руху. Міністерством інформації та преси випускається шкільна газета «Екватор» для усіх учасників освітнього процесу, у якій у тематичних рубриках висвітлюються найцікавіші події життя гімназії. Лідери учнівського самоврядування приймали участь у, конкурсі «Місцеве самоврядування очима учнівської молоді», конкурсі на кращу шкільну газету, «Я лідер - за мною майбутнє», конкурсі на кращого юного репортера, конкурсі відеороликів «Разом до безпечного інтернету».

           22 листопада, президент гімназії БАТРАК Денис брав участь в круглому столі «Ефективна взаємодія органів шкільного самоврядування міста Херсон. Шляхи співпраці Міського учнівського парламенту та учнівських самоврядувань в карантинних умовах» з доповіддю «Форми та методи роботи   парламенту  «Покоління 14»».

Лідери учнівського самоврядування гімназії приймали участь: у конкурсі відеороликів «Разом до безпечного інтернету»; у міському екологічному конкурсі «Мій екологічний вклад» з відеороликом «Батарейка»; ІІІ місце у конкурсі на кращу шкільну газету серед закладів загальної середньої освіти; ІІІ місце за соціальний відеоролик «Булінг – загроза благополуччю»; ІІ місце у Всеукраїнській трудової акції «Парад квітів біля школи». Волонтерським рухом учнівського самоврядування у співпраці з Товариством Червоного Хреста Корабельного району була організована Всеукраїнська акція «Разом ми можемо більше».

Організація позаурочної діяльності

          У гімназії організовано роботу 12 гуртків: «Моя громадська свідомість», «Рівний рівному», Естрадний вокал «Star», «Театральний», «Школа безпеки», «Настільний теніс», «Умілі ручки», «Лікувальна фізкультура», вокальний гурток «Черемшина», а також Ушу, Легка атлетика та філія танцювального колективу «Colibri».

Важливим моментом роботи гуртків є організований набір дітей відносно їх уподобань, інтересів та навичок. У закладі дотримано вимог до наповнюваності груп.

         Члени гуртка «Школа безпеки» (керівник КРАВЧУК Алевтина) вчилися діяти та запобігати нещасним випадкам, надзвичайним ситуаціям техногенного характеру. Програма гуртка спрямована на формування у старшокласників уміння аналізувати небезпечні ситуації, знаходити оптимальні шляхи їх уникнення та подолання. Учні активно приймали участь у Всеукраїнському конкурсі «Охорона праці очима дітей» та у конкурсі малюнку на протипожежну та техногенну тематику «Пожежі краще запобігти».

         Робота у гуртку декоративно-ужиткового мистецтва «Умілі ручки»  (керівник ТЕРЕЩЕНКО Людмила) позитивно впливає на розвиток здібностей дітей та виховання поваги до традицій українського народу. Гуртківці працюють з інтересом, старанно готуються до шкільних та міських конкурсів-виставок. Результатом роботи гуртка учні гімназії показали у конкурсах, а саме:  у всеукраїнському конкурсі декоративно - ужиткового мистецтва «Альтернативна ялинка» - 5 нагород, у міському конкурсі новорічної іграшки «Зроби собі свято» - 18 нагород, в обласному конкурсі-виставці «Мій вірний чотирилапий друг» - 4 нагороди, у Всеукраїнському конкурсі «Космічні фантазії» в номінації «декоративно-прикладне мистецтво» - 2 нагороди, в обласному конкурсі-виставці «Мій вірний чотирилапий друг» - 3 нагороди, у щорічному обласному конкурсі-виставці різдвяних композицій  «Дотик янгола» -  5 нагород,  в обласному конкурсі-виставці декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва  «Пригоди веселого кота» - 4 нагороди, у Всеукраїнському конкурсі-виставки з декоративно-ужиткового мистецтва «Гудзикове диво» - 4 нагороди, у Всеукраїнському конкурсі-виставці «Креатив.UA» - 3 нагороди.щв

         Для учнів, які займаються в гуртках «Настільний теніс» та «Лікувальна фізкультура»  було обов’язковим дотримання протиепідемічних вимог під час проведення занять і спортивних змагань. Керівником гуртка АНДРЮЩЕНКО Веронікою проведено турнір з настільного тенісу до Дня Збройних сил України та матчева зустріч до новорічних свят.

         Учні гуртка з естрадного вокалу «Star» та вокального гуртка «Черемшина» (керівник КРАВЧУК Алевтина) дистанційно приймали участь у міському конкурсі виконавців естрадної пісні «Кришталеві нотки» та міському християнському фестивалі дитячої творчості «Острів Різдва».

         Учні гуртка «Рівний рівному» (керівник ДІЖУР Наталія) традиційно прийняли участь у всеукраїнській акції «16 днів проти насильства», в якій зайняли ІІІ місце з відеороликом «Булінг – загроза благополуччю дитини».

         Аналіз зайнятості учнів гімназії у гуртках показав, що 43,5% дітей охоплено гуртковою роботою. Заняття усіх гуртків мають чітку структуру, методично грамотно побудовані. Керівники гуртків займаються самоосвітою і повністю використовують свій інтелектуальний, творчий потенціал в своїй роботі.

Аналіз роботи бібліотеки

Діяльність бібліотеки спрямована на виховання у здобувачів освіти поваги до державних символів України, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина; забезпечення художньою, довідковою, науково-педагогічною літературою учасників освітнього процесу, збереження фонду підручників, поновлення науково-методичної бази школи,  вміння користуватись бібліотекою, пошук нових форм роботи, здатних посилити роль книги у навчально-виховному процесі.

Головна мета роботи бібліотеки - надання всебічної допомоги вчителям і здобувачам освіти у забезпеченні їх інформаційних потреб, сприяння максимальному розкриттю індивідуальності учня, його здібностей, нахилів і талантів; формуванню здорового способу життя, національної свідомості і гідності. Важливу роль відіграє бібліотека в засвоєнні шкільної програми, організації навчальної діяльності та дозвілля. У своїй роботі бібліотекар керується основними нормативно - правовими документами: Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України  «Про бібліотеку та бібліотечну справу»; Положення «Про бібліотеку середнього загальноосвітнього закладу».

Для популяризації читання та розширення світогляду здобувачів освіти бібліотекар протягом року готувала виставки та тематичні полички: «Я - пішохід», «Державні символи України», «Мудрість козацької доби», «Нові книжки – нові знайомства», «Ти маєш право», «Хочу й можу бути здоровим», «Мова – це духовне багатство народу», «16 листопада – Міжнародний день толерантності», «Свіча пам'яті», «Пізнаємо світ мистецтва», «Мова – ДНК нації», «Тобі вклонімося, Кобзарю», віртуальна виставка «Чорні дзвони Чорнобилю», виставка малюнків «Планета Земля – очима дітей».

З метою популяризації книги, прищеплення інтересу до читання, забезпечення інформаційних потреб здобувачів освіти, крім книжкових виставок та тематичних поличок, проводилися бібліотечні уроки «Правила користування бібліотекою», «Як працювати в читальному залі», мовознавча вікторина «Суржик і з чим його їдять», жартівлива вікторина до Дня рідної мови із використанням LEGO цеглинок, мовний батл «Живи, красуйся, рідна мово», квест «Що я знаю про Тараса» та до Дня вишиванки у співпраці з вчителями української мови та літератури, гра-дослідження «Будь природі другом», інтерактивна розмальовка «Пригоди Алі в країні Недоладії», вікторина «Герої книг, які ожили на екрані», виховний захід у 1-А класі «300 днів з кращим другом Буквариком». В рамках місячника екології проведено урок-дискусію «Чим я можу допомогти планеті», урок-реквієм «35 років Чорнобильської трагедії», «Мандруємо Асканією Новою»; бесіда «Правила поводження з книжкою», бесіда-діалог «Як можна нашу землю обняти» до Дня обіймів, в рамках місячника права «Подорож з казковими героями до країни права», екскурсія першокласників до бібліотеки «Дім, в якому живе книжка», вікторина «Казка в гості поспішає». Підготувала віртуальну кімнату з завданнями до твору Ч.Діккенса «Різдвяна пісня в прозі».

Протягом року читачі бібліотеки брали участь у заочних обласних конкурсах «Перо степу», «Зі спогадами про найяскравішу квітку України» до 150-річниці з дня народження Лесі Українки, в якому учениця 5-А класу ГАЙДАЄНКО Анастасія зайняла І місце, у співпраці з заступником директора з виховної роботи Оксаною ПІДЛУБНОЮ підготувала відео-батл «Поезія нас єднає» до Дня Соборності України.

Бібліотекар постійно співпрацює та організовує екскурсії до обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки.

З метою збереження та шанобливого ставлення до шкільної літератури,  один раз на триместр проводився рейд огляду підручників. Результати перевірки висвітлюються у довідці задля усунення виявлених недоліків та зауважень.

За звітний період основний фонд бібліотеки поповнився на 22 примірники за рахунок позабюджетних коштів; 172 примірники за рахунок бюджетних коштів. Загалом забезпеченість програмною та навчально-методичною літературою – на високому рівні. Проводиться постійна робота щодо забезпечення підручниками: своєчасно й у повному обсязі подаються попередні замовлення, які виконуються в міру їхнього надходження. Забезпеченість підручниками  складає 90 %, художніми програмовими творами 100% - електронними варіантами.

Постійно ведеться робота  щодо вивчення бібліотечного фонду для своєчасного списання, заміни втрачених книг та  підручників, рух літератури по книгах сумарного обліку, з читачами-боржниками; надається допомога у підготовці до навчального процесу  за допомогою інтернет-ресурсів.

Протягом 2020-2021 н.р. завідувач бібліотекою взяла участь у практичних заняттях зі створення інтерактивів за допомогою веб-застосунків, які проводили спеціалісти Херсонської обласної бібліотеки ім. Дніпрової Чайки, одному семінарі на базі центральної міської дитячої бібліотеки, 1 семінарі, організованого Херсонською академією неперервної освіти.

Постійно ведеться робота  щодо вивчення бібліотечного фонду для своєчасного списання, заміни втрачених книг та  підручників, рух літератури по книгах сумарного обліку, з читачами-боржниками; надається допомога у підготовці до навчального процесу  за допомогою інтернет-ресурсів.

Бібліотекар проводить інформаційну діяльність у блозі бібліотеки гімназії, надає рекомендації батькам та учням щодо необхідності читання, висвітлює надходження нової художньої, науково-методичної літератури.

Аналіз діяльності соціально-психологічної служби за

2020 -2021 навчальний рік

 Протягом  2020 – 2021 н.р. педагогічний колектив гімназії працював над реалізацією науково – педагогічної проблеми «Компетентісний підхід та особливості соціалізації особистості в умовах створення єдиного освітнього простору».  Робота соціально-психологічної  служби була спрямована на:

   - підвищення психологічної компетентності всіх учасників освітнього процесу;

     - формування навичок здорового способу життя, безпечної та відповідальної поведінки;

    - профілактику  негативних явищ в учнівському середовищі;

    - допомогу в самовизначенні учнів

На реалізацію цих завдань проводилась діагностична роботу:

·        вивчався рівень готовності до навчання та адаптації учнів перших класів;

·        відстежувався рівень адаптації до нових умов навчання учнів 5-х класів;

·        проводилась профдіагостика учнів 9-го класу;

·        здійснювалась діагностика учнів з особливими освітніми потребами;

·        вивчалися схильності до певного типу професій учнів 8-го класу;

·        здійснювалась діагностика емоційних порушень учнів 8 – 9-х класів;

·        досліджувались інтереси та здібності учнів  6 – 7-х класів;

·        вивчався рівень готовності учні 4-х класів до навчання у середній школі

·        індивідуальні особливості майбутніх першокласників.

Діагностичною роботою було охоплено 330 осіб.

          Здійснювалась консультативна, просвітницька та корекційна робота. Проведено 8 тренінгів, 3 заняття з елементами тренінгу, 105  консультацій з вчителями, 110 з учнями. За запитом здійснювалась консультативна робота з батьками. Проведено 48 консультацій.  Найчастіше батьки звертались з питань труднощів у навчанні та підвищення мотивації до навчання, з проблем самооцінки дитини, адаптації до нового колективу, індивідуальних особливостей дітей, міжособистісних  стосунків у класі. Консультування учнів у більшості випадків було направлено на розв’язання міжособистісних конфліктів, адаптацію до нового колективу,  мотивацію до навчання, взаємовідносини в системі « батьки-діти».

  По п’ятим класам  проведено педагогічний консиліум.

Проводились соціометричні дослідження 5 – 9-х класів, метою яких було виявити учнів,  які є відторгнутими або малопопулярними у класних колективах  та потребують особливої уваги.  З метою виявлення небезпечних груп у соціальних мережах, ігор які можуть загрожувати безпеці дітей серед учнів гімназії та їх  батьків  проводилось онлайн опитування. У дослідженні прийняли участь 419  батьків здобувачів освіти 1 – 9-х класів  та 157 учнів 5 – 9-х класів. В результаті опитування з’ясувалося, що більшість дітей  знають як поводитись, якщо виникають загрози в Інтернет просторі, батьки вживають заходи щодо безпечного перебування дітей  в Інтернеті. Але є учні, які не дотримуються санітарно гігієнічних вимог роботи з гаджетами. Крім того, була виявлена гра,  яка спонукає до виконання різноманітних завдань, що може нести небезпеку для підлітків. Стосовно можливих небезпечних челенжів у «Тік-токі» з учнями  було проведено профілактичні заходи.

З метою попередження жорстокості, насильства та формування безпечного середовища у закладі з учнями  5-х класів проведено тренінг «Формування позитивного ставлення до однокласників», з учнями 8-го класу тренінг «Булінг, що потрібно знати і як діяти». Учні 4-х класів згадували свої добрі справи, розвивали силу волі прийнявши участь у тренінгу  «Сила добра, сила волі та сила розуму». З учнями  6-х класів проведено заняття з елементами тренінгу  «Розвиток комунікативних навичок».

Проводилась робота з профілактики суіцидальних проявів. Учні 8-го класу були учасниками тренінгу «Станція під назвою життя».

З метою формування навичок здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу проведено анкетування учнів щодо виявлення шкідливих звичок, впроваджувалась програма формування навичок здорового способу життя «Рівний – рівному». З учнями 8 – 9-х класів проведено годину спілкування «Шкідливі звички», тренінги «Скажемо курінню - Ні», «Що треба знати про ВІЛ/СНІД». Учні 7-х класів відвідали заняття з елементами тренінгу «Переваги здорового способу життя».

Велась робота із учнями, схильними до правопорушень. Згідно з планом роботи гімназії проводились засідання ради профілактики правопорушень.                               На внутрішньому обліку знаходилось 2 учня. З учнями проводились профілактичні бесіди, надавались рекомендації батькам,  вчителям щодо ефективного спілкування  з  важко вихованими дітьми. Було налагоджено співпрацю зі службою у справах дітей Корабельного, Суворовського районів, міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. З батьками учнів були проведені бесіди щодо необхідності належного виконання батьківських обов’язків, вони були попереджені про адміністративну відповідальність  за неналежне виконання своїх обов’язків.

На виконання програми протидії торгівлі людьми для учнів 9-го класу  було організовано перегляд відеоматеріалу «Станція призначення – життя», година спілкування  «Не стань жертвою торгівлі людьми ».  З учнями 7-х класів проведено  тренінг  «Я в мережі інтернет».

До співпраці з метою профілактики випадків насилля, булінгу  було залучено шкільного офіцера ЛУНЯКУ Ірину, яка разом з інспекторами патрульної поліції для учнів 6 – 9-х класів провели лекцію із застосуванням відеоматеріалів «Види булінгу», «Відповідальність неповнолітніх».

До Всесвітнього дня психолога з учнями 3-х класів проведено заняття з елементами тренінгу «Типи темпераменту», онлайн тести для педагогів та учнів 8 – 9-х класів.

 З вчителями проведено тренінги «Впевнено рушаємо у дорогу», «Не насильницьке спілкування», здійснювався  супровід вчителів, що атестувалися.                       

         У наступному навчальному році заплановано заняття з педагогами з елементами тренінгу «Шляхи формування сприятливого психологічного клімату у педагогічному колективі, ознайомлення  педагогів з арт терапевтичними техніками  як засобом зниження емоційної напруги».

 


Аналіз роботи школи за 2019/2020 навчальний рік

Аналіз роботи школи за 2018/2019 навчальний рік
Аналіз кадрового забезпечення
Кадрове забезпечення школи відповідає штатному розпису та навчальному робочому плану школи. Укомплектованість закладу педагогічними кадрами складає 100%.
Освітній рівень вчителів на початок 2018/2019 навчального року: 29 вчителів мають повну вищу педагогічну освіту, 1 вчитель – бакалавр, 1- молодший спеціаліст.

Роки
Всього педагогічних працівників
Спеціаліст,
магістр
Бакалавр
Молодший спеціаліст
Кваліфікований робітник
2015/16
30
27
3
-
-
2016/17
29
28
-
1
-
2017/18
29
27
1
1


У 2018/2019 навчальному році позитивним є те, що за результатами атестації свої кваліфікаційні категорії підтвердили 3 вчителів; 9 вчителів пройшли курсову перепідготовку.
За підсумками року заохочувальними відзнаками нагороджено  2 педагогічних працівників Грамотами управління освіти Херсонської міської ради, 2 – грамотами Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.

Аналіз методичної роботи
Методична робота в школі була спрямована на  підвищення рівня професійної підготовки вчителя. З метою цілеспрямованої роботи було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2018/2019 навчальний рік.
Один із напрямків методичної роботи школи - професійне вдосконалення вчителів через систему атестації, курсову перепідготовку. На початок року затверджено графік засідань, план засідань, розподілено обов’язки між членами атестаційної комісії, проведено 5 засідань атестаційної комісії. Всього в 2018/2019 навчальному році атестувалося 9 працівників.  Встановлено кваліфікаційні категорії: «спеціаліст другої категорії» - 3 педагогам; підтверджено «спеціаліст першої категорії» - 1 вчитель,  підтверджено «вищу кваліфікаційну категорію» та педагогічне звання «вчитель-методист» - 2 педагогам,  встановлено «вищу кваліфікаційну категорію» - 1 педагогу, встановлено  педагогічне звання «старший учитель» -  1 вчителю, встановлено звання «вчитель методист» - 1 вчитель;
Протягом року на базі школи проведено  міський семінар для вихователів дошкільних закладів (відкриті уроки Курилко О.О., Власенко Т.В.) та відкриті уроки вчителів початкових класів Маценко С.Л., Івашечкіної О.М., Бугаєнко О.В.  для слухачів курсів ХАНО.
  Методична робота в школі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя шко­ли, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів. В школі на належному рівні організована робота з молодими вчителями. Так, заступником директора з навчально-виховної роботи  Лушніковою С.В.  протягом 2018/2019  н.р. було проведено ряд заходів з молодими вчителями, а саме: анкетування, діагностування, консультації з питань організації  освітньої роботи, складання орієнтовного індивідуального плану молодого вчителя, розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання та індивідуальні методичні рекомендації.
На достатньому рівні організована система наставництва. Роботу вчителя – наставника розглядаємо як одне з найважливіших громадських доручень. Вчителі – наставники  Дзьоба В.М., Сікач Л.В., Курилко О.О.  згідно з індивідуальним планом роботи з молодими вчителями складали індивідуальний план роботи молодих вчителів з урахуванням їх потреб і можливостей, розробляли конспекти уроків, ознайомлювали з науково-методичною літературою, надавали індивідуальні консультації. В травні молодими вчителями  Куль Л.С., Андрющенко В.П. були проведені відкриті уроки, де вони продемонстрували свою педагогічну майстерність.
Якість проведення уроків як один із інструментів забезпечення внутрішньої системи  моніторингу  потребує системного контролю. Уроки вчителів початкових класів носять емоційний настрій,   побудовані на засадах інтеграції теоретичних і практичних знань, які здобувають учні під час міжпредметних зв’язків з іншими навчальними предметами   та набутого життєвого досвіду відповідно їх віковим, психофізичним особливостям та пізнавальним можливостям. Уроки мають раціональну структуру, реалізовано триєдину мету уроку. Чітко розподілено уроки на етапи, визначено дидактичну мету кожного етапу та її дотримано. Під час  уроків вчителі застосовують  інтерактивні  форми і методи роботи з учнями.
Аналіз відвіданих уроків засвідчив, що  учителі основної школи сумлінно готуються до уроків, реалізують триєдину мету уроку, використовують різні засоби навчання, розвивають в учнів навички самостійної роботи, практичного використання набутих знань, використовує наочність, дидактичний та роздатковий матеріал.
Проте, вчителям слід ретельніше продумувати етапи уроку, раціонально використовувати кожну хвилину, правильно підбирати матеріал, застосовувати  не тільки  індивідуальні форми роботи з учнями,  а і групові,   слід звернути увагу на організацію роботи класу, взаємовідносини з колективом та окремими учнями, врахування індивідуальних особливостей кожного. Також деякі вчителі застосовують одноманітну подачу нового матеріалу, метод викладання – інформативно-повідомляючий, що призводить до зниження пізнавальної активності учнів на уроці.
Протягом року психолог проводила різноманітні тренінгові заняття з педагогами спрямовані на розвиток комунікативних вмінь, розвиток вміння долати конфліктні ситуації та інші.

Аналіз освітньої діяльності
Навчальні досягнення учнів 1-2-х класів оцінювалися вербально. Серед учнів 3-4-х класів 10 учнів (9,6%) навчаються на високому рівні, 50 учнів (48%) – на достатньому, 44 учня (42,4%) – на середньому рівні,  відсутні учні  на початковому рівні. Рівень компетентності учнів 3-4-х класів складає 57,6 %. У порівнянні з  минулим  навчальним роком  (56 %) показник збільшився на 1,6 %, що свідчить про ріст навчальних досягнень учнів початкової школи.
Серед учнів 5-9-х класів найвищий рівень компетентності показали учні 5-А (54%) ,5-Б класів (48%) та  8-А клас(52%). Найнижчий – у 7-Б класі (9 %), 8-Б класі  (17 %). Загалом, у 5-9-х класах рівень компетентності складає 32%, що на 3% вище за 2017/2018 навчальний рік.  Збільшилось кількість учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень -19 учнів (6 %)  у порівняні з 2017/2018 навчальним роком – 15 учнів (4%).
Загалом, рівень компетентності учнів 3-9-х класів складає 42%, що на 4% вище, ніж минулого року.
Певних успіхів досягли учні у ІІ,ІІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад.
         Порівняльний аналіз участі у конкурсах, олімпіадах:

Кількість призових місць в олімпіадах та конкурсах збільшилось.  Проте, призових місць у конкурсі українознавців ім.П.Яцика учні школи не посіли.

Аналіз виховної  роботи
Для підвищення якості виховного процесу був розроблений план роботи навчального закладу, який охопив такі напрямки виховання: національно-патріотичне виховання; превентивне виховання; фізичне виховання; розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок, культури засобами натуралістичної роботи; професійна орієнтація та допрофільна підготовка; художньо-естетичне виховання; підготовка підростаючого покоління до сімейного життя.
У 2018/2019 навчальному році робота з національно-патріотичного виховання була спрямована на формування в учнівської молоді високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, відповідального ставлення  до обов’язку Захисника України. З цією метою у всіх класах оформлено стенди «Державна символіка України». У грудні проведено місячник патріотичного виховання, в рамках якого відбулися тематичні години спілкування, виставка літератури: «Патріотизм – нагальна потреба»,  виставка дитячих малюнків «Моя країна – Україна»,  психологічний тренінг «Формування патріотичної культури та морального досвіду підлітків».
Протягом 2018/2019 навчального року велика увага приділялася превентивному вихованню. Соціальним педагогом Діжур Н.В. проводилася діагностика превентивного виховання, проведено 3 засідання Ради профілактики правопорушень. В рамках просвітницько-профілактичної діяльності за проектом «Шкільний офіцер поліції» пройшли заходи  щодо попередження жорстокості, насильства, булінгу та формування безпечного середовища у школі.
Належна увага у школі приділялася фізичному вихованню та підвищенню рівня фізичної підготовки учнів, формуванню здорового способу життя, дотримання режиму дня. Протягом року проводилися місячник безпеки життєдіяльності, місячник здорового способу життя,  спортивно-масові заходи тощо. Організовано роботу спортивних секцій з легкої атлетики, настільного тенісу, ушу, художньої гімнастики, які охоплюють 55 учнів. Кількість дітей, залучених до спортивних секцій, у  порівнянні  з минулим роком, збільшилась. З метою  пропаганди здорового способу життя були проведені Олімпійський тиждень, День здоров’я, День туризму, Олімпійський урок та щорічний  спортивний чемпіонат «Мамы, папы, мы - спортивны и дружны».
З метою формування екологічної культури для розвитку знань, світогляду, екологічних умінь, навичок, культури засобами натуралістичної роботи у школі спрямовано роботу з екологічного виховання. Учні школи традиційно отримали нагороди в акціях: «Зробимо Україну чистою разом», «Квітучий Херсон», «Парад квітів біля школи»; у  міських конкурсах: «Галерея кімнатних рослин», «Парки – легені міст і сіл», «В об’єктиві натураліста». З метою посилення уваги до екологічної освіти і виховання  школярів та залучення їх до практичної природоохоронної роботи в школі пройшов «Місячник екології».   Учні та вчителі школи брали активну участь у проведенні благоустрою території школи в рамках акції «За чисте довкілля». Було впорядковано територію шкільного подвір’я (7514кв.м), висаджено 7 дерев (дуби), 2 кущі (троянди), розсаду маргариток, ірисів, гвоздики та  газаній.
З метою  залучення школярів до активної участі в мистецькому житті України, духовного розвитку особистості, виявлення і підтримки обдарованої учнівської молоді в навчальному закладі організовано  4 гуртки художньо-естетичного спрямування, якими охоплено 60 учнів.  Організована і постійно діє виставка дитячих малюнків та виставка особистих досягнень учнів. Традиційно протягом року учні відвідали ККЗ «Ювілейний», Херсонський Академічний обласний театр ляльок, Херсонський краєзнавчий музей.
У 2018/2019 навчальному році  проведено свято Першого дзвоника, заходи до Дня вчителя,  до дня Святого Валентина, флешмоб до Дня вишиванки, святковий концерт до Міжнародного жіночого дня, виховні заходи класних керівників 1 – 9-х класів, Останній дзвоник, випускний вечір для учнів 9-х класів.
З метою організації профорієнтаційної роботи в школі протягом  2018/2019 навчального року проведено зустрічі з викладачами: Одеської національної академії харчових технологій,  Херсонського ліцею поліграфії; Херсонського економіко-правового коледжу, Херсонського політехнічного коледжу,  Херсонського аграрного університету; Херсонського професійного суднобудівного ліцею; Херсонського вищого професійно - комерційного училища,  Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну. Протягом року  в Аграрному університеті учні 9-го класу пройшли навчання у Школі Економіки «School of Economics» та Школі Математики.
Загальношкільним органом учнівського самоврядування є учнівський Парламент, який обирається щорічно на початку навчального року. У роботі учнівського самоврядування задіяні  35 % від загальної кількості школярів. У шкільному парламенті створено міністерства: культури та розваг, здоров’я та спорту, краєзнавства та екології, науки та мистецтва, фінансів та волонтерства, інформації та преси, дисципліни та порядку.
Основним принципом учнівського самоврядування школи є девіз «Якщо хочеш змінити світ на краще – почни з себе! Твори своє життя!». Представники учнівського самоврядування брали участь у конференціях та роботі комісії з питань зв’язків з громадськістю Міського учнівського парламенту  та розвитку шкільного лідерського руху. Міністерством інформації та преси випускається шкільна газета «Екватор». Лідери учнівського самоврядування приймали участь у конкурсі «Місцеве самоврядування очима учнівської молоді» (ІІ місце), «Краща  шкільну газета» ( ІІ місце), «Я лідер - за мною майбутнє» (ІІІ місце), «Тиждень життя учнівського парламенту» (ІІ місце), «Кращий юний репортер» (ІІ місце), «Разом до безпечного інтернету», «Думай глобально,  дій лояльно». Міністерством фінансів та волонтерства були організовані  благодійні акції: «Ветеран  живе поруч», «Діти-дітям»,  «Допоможемо бійцям АТО».

Аналіз харчування учнів
У школі організовано гаряче харчування 100 % учнів 1-4-х класів. Кожен прийом їжі, її енергетична цінність відповідають віку, стану здоров’я учнів, рівню енергетичних затрат та нормам харчування для загальноосвітніх шкіл. Технологічне обладнання в робочому стані. Шкільний харчоблок забезпечений в необхідній кількості посудом, миючими та деззасобами. Ведеться журнал контролю та бракеражу сирої продукції, готової продукції, здоров’я  працівників харчоблоку,журнал виконання норм харчування. Зберігання добових норм та продуктів забезпечується. Встановлено, що за станом закладання продуктів та приготуванням готової продукції здійснюється контроль з боку завідувача господарством Сацик О.А., про що свідчить ведення відповідної  документації. У березні отримано за бюджетні коштиелектричну м’ясорубка.
У шкільній їдальні є норми закладання продуктів, технологічні карти, таблиця термінів збереження продуктів Щоквартально ведеться контроль за нормами та якістю харчування з боку медичної сестри Федай В.Ю. та відповідальним за харчування  Лушніковою С.В. Щоденні меню затверджуються директором школи. 
За батьківські кошти гарячим харчуванням охоплено 158 учнів (84,7%) 5-9-х класів та 13 учнів пільгових категорій  за бюджетні кошти.
За потребою замінюються чашки, тарілки. Харчоблок забезпечений проточною гарячою та холодною водою, холодильним обладнанням, кухонним та столовим інвентарем, посудом, миючими та дизенфікуючими засобами. На батьківських зборах розглядається питання щодо користі гарячого харчування, проводиться анкетування щодо якості харчування у школі.

Аналіз роботи бібліотеки
Бібліотека навчального закладу є його структурним підрозділом. Завідувач бібліотеки свою роботу організовує відповідно до річного плану роботи школи, що затверджується педагогічною радою школи.  Завдання, що стоїть перед сучасною  шкільною бібліотекою  здійснювати, в першу чергу, інформаційне забезпечення освітнього процесу.
 У роботі шкільної бібліотеки  були визначені конкретні форми інформування кожної категорії читачів з урахуванням їхніх потреб.
Діяльність шкільної бібліотеки у 2018/2019 н.р. була спрямована на виховання в учнів  поваги до книги, культури читання, вміння користуватися бібліотекою, а також на виховання бережливого ставлення до книг та підручників; з роз’ясненням як зберігати підручники в процесі навчання.
З метою пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань, вивчення інтересів читачів з учнями проводилися:
-         бібліотечні уроки: бесіда «Правила поводження з книжкою» (2 кл.), «Цей мудрий світ - бібліотека» (3 кл.); «Казкова мозаїка Г.К.Андерсона»           (3 кл.),  « Шлях підручника до читача» (5 кл.), «Структура книги» (4 кл.), «У казки на гостинах» (1 кл.), «Види та типи словників» (7 кл.);
-         заходи, спрямовані на підвищення інформаційної культури читачів: літературна година «Писемність та книжкова справа в Київській Русі» (6 кл.); «Дарують мудрість дітям книги» (5 кл.); урок доброти «Виховуй у собі людину» (2 кл.), подорож  «Країною Радості й Добра» (4 кл.), «Школа казок Сухомлинського» (3 кл.), виховна година «Шануй батька і неньку, то буде тобі скрізь гладенько» (5 кл.), круглий стіл «В.О.Сухомлинський – видатний педагог сучасності» та його «10 правил: чого не можна робити» (7 кл.);
-         для популяризації читання та розширення світогляду учнів бібліотека протягом року готувала виставки: «Світлофор», «Мудрість козацької доби», «Мова - це духовне багатство народу», «Пам’ять про голодні роки», «Зростаймо патріотами», «Моя ти рідна, горда мово», «Герої не вмирають», «Великий Кобзар», «Нас пам’ять кличе у роки  війни», «Подорож у світ фантастики», «Мудрий світ казок», «Цей багатогранний мистецький світ», «Людина з великої літери», «Нові книги – нові зустрічі».
З метою популяризації бібліотечної книги і прищеплення інтересу до читання, крім книжкових виставок, бібліотечних уроків проводяться також різноманітні виховні заходи.
Бібліотечних уроків та бібліотечних бесід проведено – 20;
Шкільна бібліотека приймала фахівців інших бібліотек для проведення бібліотечних уроків  - 10;
Прийнято участь  в семінарах шкільних бібліотек – 5;
Перевірка стану підручників – 3 рази протягом року;
Здійснено  тематичних екскурсій до інших бібліотек: всього – 14;
-         Обласна дитяча бібліотека ім. Дніпрової Чайки – 11;
-         Центральна міська дитяча бібліотека «Гном» - 1;
-         Бібліотека № 13 -  2;
Протягом року читачі шкільної бібліотеки брали участь у конкурсах «Ігри патріотів Херсонщини», «Читацькі перегони» - «Читання планшетної ери», Всеукраїнському конкурсі дитячого читання «Книгоманія 2019», у якому учениця 7-Б класу Бут Валерія посіла  ІІ місце серед шкіл Корабельного району.
На базі навчального закладу з учнями 8 класів відбулася творча зустріч з поетом Анатолієм Кичинським.
Протягом навчального року  проводилася акція  «Подаруй школі книгу», завдяки якій фонд бібліотеки поповнився новими книгами. За звітний період основний фонд бібліотеки поповнився на 60 примірників за рахунок позабюджетних коштів; 6 примірників за рахунок бюджетних коштів; із періодичних видань  у 2018/2019 навчальному році здійснено підписку на 3 фахові видання.
Загалом забезпеченість програмною та навчально-методичною літературою – на високому рівні. У системі здійснюється робота щодо забезпечення підручниками: своєчасно й у повному обсязі подаються попередні замовлення, які виконуються в міру їхнього надходження. Забезпеченість підручниками  складає: 1-7 класи – 85%, 8-9 класи - 100%, художніми програмовими творами 100% - електронними варіантами.
Постійно ведеться робота щодо вивчення бібліотечного фонду для своєчасного списання, заміни втрачених книг та  підручників, рух літератури по книгах сумарного обліку, з читачами-боржниками; надається допомога у підготовці до навчального процесу  за допомогою інтернет-ресурсів.
Протягом 2018/2019 н.р. завідувач бібліотекою взяла участь у практикумі «Школа каталогізатора: впровадження УДК в бібліотеці», у квітні прослухала курси підвищення кваліфікації у Херсонській академії неперервної освіти та взяла участь у 5 семінарах при Херсонській обласній бібліотеці ім.Дніпрової Чайки.

Аналіз фінансово-господарської діяльності
У 2018/2019 навчальному році спостерігається наступність у виконанні Програми матеріально-технічного розвитку школи на 2018-2023 роки.  Проведена значна робота щодо поліпшення стану будівлі школи та приміщень.
Для поточного ремонту та для забезпечення якісного проведення навчально-виховного процесу залучено бюджетні та позабюджетні кошти:
Роки
Кошти місцевого бюджету
Позабюджетні кошти
2015/2016
102 758 грн.
84 312 грн.
2016/2017
103 910 грн.
154 907 грн.
2017/2018
1 464 320 грн.
80 464 грн.
2018/2019
311 932 грн.
70 711 грн.

   У поточному році організовано роботу 4 груп подовженого дня. Кошти, отримані від надання додаткових освітніх платних послуг, зараховані  на спеціальний  рахунок закладу.
 За 2018/2019 навчальний рік за рахунок бюджетних коштів в закладі придбано:
1)    багатофункціональний пристрій для навчальних цілей «Нова українська школа» – 11 418,00 грн.,
2)    фліп-чарт (НУШ) – 2 386,55 грн., 
3)    ігровий диванчик (2 шт.) – 8 766,00 грн.,
4)    каремати пазли – 5 358,00 грн.,
5)    крісла мішки – 6 260,00 грн.,
6)    принтер - 6 960,00 грн.,
7)    дошка маркерна – 1 365,00 грн.,
8)    мультимедійний проектор Canon LV-WX320 – 2 шт. - 28 598,68 грн.,
9)    комплект стіл учнівський одномісний з полицею зі стільцем антисколіозний №4-6  (65 шт.) - 89 700 грн.,
10)                      акустична система – 6 000 грн.,
11)                      принтер Canon 3411 - 4 620,00 грн.,
а також здійснено капітальний ремонт рулонної покрівлі  - 140 500,00 грн.
Значну допомогу в напрямі залучення позабюджетних  коштів  надав батьківський комітет. Протягом 2018/2019 навчального року усі товари, отримані як благодійна допомога, оприбутковані  у встановленому порядку.
За 2018/2019 навчальний рік в закладі виконана наступна робота, а саме:
-     встановлено металопластикові вікна та відремонтовано відкоси,
-     відремонтована труба гарячого водопостачання;
-     здійснено ремонт труби в підвальному приміщенні,
-     ґрунтування та фарбування фасаду будівлі школи,
-     ремонт кахлю у  туалеті для дівчат та хлопців,
-     ремонт та встановлення довідників до вхідних дверей,
-     замінені фільтри для очистки води,
-     здійснені заходи по профілактичній дератизації, дезінсекції, дезінфекції; виконане профілактичне вимірювання  електрообладнання, а саме контурне заземлення будівлі;
-     перезаряджено 4 вогнегасники.
Супроводжуюча документація щодо фінансових процедур знаходиться в належному стані, оформлюється своєчасно. Загалом розвиток фінансових ресурсів школи з 2017 по 2019 роки  відповідає стратегії розвитку школи.
Аналіз дотримання затверджених лімітних призначень у натуральних показниках по енергоносіях за період 2018/2019 навчального року засвідчив, що у 2018 році переліміту по водопостачанню  та електроенергії  немає.
Відповідність запланованих і виконаних заходів фінансово-господарської діяльності відстежено  в щорічному звіті директора школи на загальних зборах. Майно школи зберігається у належному стані.
Діяльність школи щодо стану фінансово-господарського  забезпечення здійснюється на належному рівні.Немає коментарів:

Дописати коментар