Пропускний режимЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом по школі
від 27.08.2018 №157
СХВАЛЕНО
загальними зборами колективу
протокол №2 від 27.08.2018


Порядок
організації пропускного режиму та правил відвідування  
Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №14
Херсонської міської ради

1.Загальні засади

1.1. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №14  (далі – Порядок) розроблено відповідно до частини першої  статті 22 Закону України  «Про загальну середню освіту», абзацу першого статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись підпунктами 1, 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки  життєдіяльності учасників освітнього  процесу в установах і  закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017  № 1669, Примірного порядку організації пропускного режиму та правил відвідування закладів освіти міста Херсона, з метою створення безпечних умов для учнів, працівників закладу, запобігання небезпечним ситуаціям,  проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна школи, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області як прикордонної, попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників, учнів школи.
1.2. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування  Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №14 Херсонської міської ради обговорено на загальних зборах учасників освітнього процесу.
1.3. Пропускний режимсукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території школи. Пропускний режим в будівлі школи передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності школи і визначає порядок пропуску учнів або вихованців, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень закладу.
1.4. Охорона приміщень забезпечується сторожами, охоронцями підприємства (організації) у разі укладання договору (угоди) з ними.
1.5. Виконання вимог, що визначаються  даним Порядком є обов’язковими для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у школі, учнів та  їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території та у приміщеннях закладу.
1.6. Порядок розміщується на сайті школи та на стенді у вестибюлі першого поверху будівлі.
1.7. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами закладу.

2. Порядок проходу в будівлю школи для учнів

2.1. Пропускний режим у будівлю закладу, а також відкривання/закривання дверей на початку/наприкінці робочого дня забезпечують відповідальна особа, охоронець, сторож (далі –  черговий).
2.2. Учні проходять в будівлю через центральний вхід у визначені закладом години, відповідно до режиму роботи школи.
2.3. Вихід учнів зі школи на уроки фізичної культури, на екскурсії, чи на інші позашкільні заходи відбувається організовано і в супроводі вчителя.
2.4. Учні, що відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи, допускаються у школу згідно з розкладом занять або в супроводі відповідального за проведення такого заходу.
2.5. Під час канікул учні проходять у школу згідно з планом заходів із учнями на канікулах, затвердженим директором школи, у супроводі вчителя, який проводить захід.
2.6. До школи учні заходять в шкільній формі або в одязі ділового стилю.

3. Пропускний режим для працівників закладу

3.1. Адміністрація та інші працівники знаходяться у приміщенні закладу  відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, наказів директора та приходять у заклад згідно з графіком роботи.
3.2. Педагогам рекомендовано приходити до школи за 15-20 хвилин до початку роботи.
3.3. Вчителі перших класів приходять до школи з розрахунком часу, необхідного для зустрічі дітей біля входу до школи та супроводу їх до класу.
3.4. Після закінчення занять вчитель виводить дітей до батьків, які їх зустрічають біля центрального входу.
3.5. Адміністрація школи зобов’язана заздалегідь попередити чергового, сторожа або іншу відповідальну особу про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

4. Пропускний режим для батьків учнів або осіб, які їх замінюють

4.1. Батьки учнів або особи, які їх замінюють, проходять до будівлі закладу через центральний вхід за наявності документа державного зразка, що підтверджує їхню особу. Документ пред’являється в розгорнутому вигляді черговому.
4.2. Батьки або особи, які їх замінюють, реєструються в журналі обліку відвідувачів, де зазначають своє прізвище, ім’я, по батькові, та прізвище педагога або представника адміністрації, до якого вони направляються. В усній формі також повідомляють прізвище, ім’я своєї дитини, клас, в якому вона навчається. Черговий звіряє інформацію батьків або осіб, які їх замінюють, зі списком класу та з’ясувавши мету приходу, пропускає у приміщення школи або викликає вказаного працівника.
4.3. З педагогами батьки зустрічаються на батьківських зборах, за запрошенням або після уроків. І лише в екстрених випадках – під час шкільних перерв.
4.4. Педагоги зобов’язані заздалегідь попередити чергового про прихід батьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.
4.5. Батькам або особам, які їх замінюють, не дозволяється проходити до закладу з габаритними сумками, валізами та свійськими тваринами.
4.6. Прохід до школи батьків з особистих питань до адміністрації можливий у години прийому або за попередньою домовленістю за тел.26-33-39.
4.7. У випадках незапланованого приходу до школи батьків учнів або осіб, які їх замінюють, черговий  з’ясовує мету їхнього приходу і пропускає в будівлю школи, погодивши це з адміністрацією закладу та з обов’язковою реєстрацією у журналі обліку відвідувачів.
4.8. Батьки або особи, які їх замінюють, що супроводжують або зустрічають своїх дітей, до будівлі школи не заходять і чекають дітей на подвір’ї школи. В окремих випадках (негода тощо) проходять до вестибюля  (не далі поста чергового або в межах його поля зору).
4.9. Для батьків першокласників або осіб,  які їх замінюють, протягом вересня-жовтня встановлюється адаптивний пропускний режим у відповідності до розкладу навчальних занять, котрий обумовлюється окремо класними керівниками на батьківських зборах та відповідним розпорядженням.


5. Пропускний режим для відвідувачів закладу

5.1. Відвідувачі проходять у будівлю закладу тільки через центральний вхід.
5.2. Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують заклад за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документа державного зразка, що посвідчує особу, за погодженням з директором закладу (особою, що його заміняє), і залишають запис у журналі обліку відвідувачів (далі – Журнал).
5.3. Посадові особи, які прибули до школи з перевіркою, пропускаються після з’ясування підстав проведення перевірки та при пред’явленні документа, що посвідчує особу, та супроводжуються до директора або заступника директора після відповідної реєстрації в Журналі.
5.4. Групи осіб, що відвідують школу для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю закладу за розпорядженням адміністрації закладу та за списками учасників і при наданні документа, що посвідчує особу.
5.5. На прийом до директора школи, за попередньою домовленістю або в дні прийому, відвідувачі пропускаються в одязі, прийнятому в державних установах, в адекватному стані (визначається візуально).
5.6. Для виклику працівника закладу або представника адміністрації необхідно звертатися до чергового.
5.7. При відвідуванні школи відвідувач зобов’язаний за проханням чергового надати на візуальний огляд принесені з собою речі,  які викликають підозру,   для недопущення внесення в будівлю школи алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.
5.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів, черговий  затримує відвідувача і доповідає про випадок представнику  адміністрації школи та діє у відповідності до отриманих вказівок.
5.9. У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із допуском відвідувачів до будівлі школи, черговий діє за вказівками директора закладу або його заступника.
5.10. Прохід територією школи дозволено лише відвідувачам навчального закладу. Без відповідного дозволу адміністрації  знаходження на території закладу та прохід нею  стороннім особам заборонено.

6. Пропускний режим для автотранспортних засобів

6.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію школи встановлюється дозволом адміністрації закладу.
6.2. Допуск без обмежень на територію школи дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі охорони, поліції тощо.
6.3. Паркування автомобільного транспорту на території закладу без дозволу адміністрації заборонено.

7. Правила поведінки відвідувачів закладу

7.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні школи зобов’язані:
7.1.1. Зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.
7.1.2. Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, учнів та інших відвідувачів закладу.
7.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників школи.
7.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією,  працівниками закладу їх службових обов’язків.
7.1.5. Зберігати черговість на прийомі до директора та в приймальні (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому).
7.1.6.  Бережливо ставитися до майна  школи, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні навчального закладу.
7.1.7. При вході до будівлі  школи відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відеозаписуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну й оргтехніку зобов’язані зареєструвати технічні засоби у чергового з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі закладу.
7.2. Відвідувачам школи забороняється:
7.2.1. Знаходитися в службових приміщеннях або інших приміщеннях закладу без дозволу на те адміністрації, чергового чи педагога.
7.2.2. Виносити з приміщення школи документи, інформації, які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення.
7.2.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення, не узгоджені з адміністрацією закладу.
7.2.4. Приносити у школи алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї та інших засобів), а також габаритні особисті речі.
7.2.5. Суворо забороняється куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин у приміщенні та на території школи. Інформація про дані правопорушення надається до правоохоронних органів.
7.2.6. Вести розмови з мобільного телефону в усіх приміщеннях, крім коридорів та вестибюля.
7.2.7. Входити до школи в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з домашніми тваринами, товарами для продажу, великогабаритними речами, а також в брудному одязі.
7.2.8. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки школі фіксуються в установленому порядку уповноваженими особами, котрі здійснюють пропускний режим.
7.3. Відповідальність відвідувачів за порушення Порядку пропускного режиму та правил відвідування:
7.3.1. У випадку порушення відвідувачем  пропускного режиму і правил поведінки йому робиться зауваження черговим або працівником школи  та може бути відмовлено у пропуску до приміщень закладу.
7.3.2. У випадках скоєння відвідувачами протиправних  дій черговий або адміністрація повідомляє про це правоохоронні органи.
7.3.3. У випадку навмисного чи ненавмисного пошкодження або знищення майна на винних осіб згідно з чинним законодавством поряд із адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.

8. Порядок пропуску з табельною зброєю та іншими засобами, забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння

8.1. Прохід осіб в приміщення закладу з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:
8.1.1. Співробітникам міністерств і відомств України та їхніх підрозділів, де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків за наявності службового посвідчення.
8.1.2. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

9. Порядок пропуску представників засобів масової інформації

9.1. Працівники засобів масової інформації, які прибувають до закладу з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються в будівлю школи за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації, при наданні редакційного посвідчення, та супроводжуються до директора або заступника директора школи.
9.2. Представники засобів масової інформації, які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні або на території ЗО, з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються після предявлення документів, котрі підтверджують їх особу та супроводжуються до директора або заступника директора ЗО.

10. Пропускний режим для осіб, задіяних у проведенні ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях або на території школи

Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються у приміщення (територію) закладу для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора або заступника директора з адміністративно-господарчої роботи.

11. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації

11.1. Пропускний режим в будівлю та на територію закладу  на період надзвичайних ситуацій обмежується.
11.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску, визначена Порядком.

12. Порядок евакуації учасників освітнього процесу та відвідувачів школи з приміщень та порядок їхньої охорони

12.1. Порядок оповіщення учасників освітнього процесу та відвідувачів школи  при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок  охорони приміщень розробляються адміністрацією закладу, відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної  безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.
12.2. За встановленим сигналом оповіщення всі учасники освітнього процесу, відвідувачі, у т. ч. робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях закладу, евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні школи на видному й доступному для відвідувачів місці.
12.3. Пропуск відвідувачів у приміщення школи припиняється.
12.4. Працівники і відповідальні особи здійснюють заходи із евакуації і забезпечення безпеки людей, що знаходяться в приміщеннях, згідно з інструкціями, а при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації, –  забезпечують їхній безперешкодний доступ у будівлю та на територію школи.

13. Контроль та відповідальність за організацію пропускного режиму в школі

13.1. Загальний контроль, керівництво та відповідальність за організацію пропускного режиму в школі, дотримання Порядку пропускного режиму та правил відвідування всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами  покладається на директора школи.
13.2. Директор школи наказом призначає відповідальних по закладу за здійснення заходів пропускного режиму та дотримання  норм Порядку учасниками освітнього процесу та відвідувачами  відповідно до  розподілу обов’язків.Немає коментарів:

Дописати коментар